Odluke Odbora CBK-a od 20. februara 2020.

20/02/2020

Odbor Centralne banke Republike Kosovo je na sednici održanoj 20. februara 2020. godine doneo sledeću odluku:

Odbor je usvojio imenovanje Šefa interne revizije.