Odluke Odbora CBK-a od 12. juna 2020. godine

12/06/2020

Odbor Centralne banke Kosova na sastanku održanom 12. Juna 2020. Godine doneo je sledeće odluke: 

  • Odluka o usvajanju Uredbe o sprovođenju  Bonus-Malus sistema;
  • Odluka o usvajanju Uredbe o vođenju evidencije u penzijskim fondovima i pružaocima penzija;
  • Odluka o usvajanju Uredbe o registraciji mikrofinansijskih institucija;
  • Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu;
  • Odluka o usvajanju Godišnjih finansijskih izveštaja za 2019. godinu.