Odluke Odbora CBK-a donete 20. decembra 2021. godine

23/12/2021

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj dana 20. decembar 2021. godine, doneo je sledeće odluke:

  • Odluka o usvajanju godišnjeg budžeta CBK-a za 2022. godinu;
  • Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja CBK-a za treći kvartal 2021. godine.

Takođe, Odbor Centralne banke je obavešten o Mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.