Odluke Odbora CBK-a dana 29. oktobar 2019. godine

29/10/2018

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 29. oktobra 2018. godine, doneo je sledeće odluke:
- Usvajanje budžeta CBK-a za 2019. godinu;
- Usvajanje Uredbe o faktoringu.
Takođe, Odbor Centralne banke je bio upoznat sa mesečnim izveštajem guvernera/ izvršnog odbora.Gusht 201 8.xls