Odluke Odbora CBK-a dana 29. novembar 2018

29/11/2018

Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 29. novembar 2018. godine, doneo je sledeće odluke:

- Usvajanje finansijskih izveštaja CBK-a za treći kvartal 2018. godine;
- Usvajanje Uredbe o upravnicima penzijskih sredstava;
- Usvajanje Uredbe o uspostavljanju individualne dopunske penzije od strane pružalaca penzija;
- Usvajanje Uredbe o uspostavljanju dopunskog penzionog fonda poslodavaca;
- Usvajanje Uredbe o finansiranju i aktuarskoj proceni penzija sa određenim iznosima.
- Usvajanje Uredbe o adekvatnosti kapitala banaka;
- Usvajanje Uredbe o pokazatelju leveridža;
- Usvajanje Uredbe o procesu interne procene adekvatnosti kapitala.
Odbor Centralne banke je takođe obavešten o kvartalnom izveštaju za period jul-septembar 2018. godine o unutrašnjoj reviziji i mesečnom izveštaju guvernera/Izvršnog odbora.