Odluke Odbora CBK-a dana 15. novembar 2022.

16/11/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanom dana 15. novembar 2022. godine, doneo je sledeće odluke:

• Odluka o imenovanju Veća za izbor guvernera Centralne banke.

Takođe, Odbor Centralne banke je upoznat sa:

• Mesečnim izveštajem guvernera/Izvršnog odbora.