Odluke Odbora CBK-a, 8. jun 2022.

09/06/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sednici održanoj 8. juna 2022. godine, doneo je sledeće odluke:
• Odluka o davanju saglasnosti na Uredbu o penzionim davanjima dopunskih penzionih fondova poslodavca.
• Odluka o davanju saglasnosti na Statut Komisije za reviziju Centralne banke.
Takođe, Upravni odbor Centralne banke je obavešten o:
• Mesečnom izveštaju guvernera/izvršnog odbora;
• Procesu izrade godišnjeg izveštaja za 2021. godinu.