Odluke Odbora CBK-a, 30. avgust 2018

30/08/2018

Odbor Centralne Banke Republike Kosovo, na sastanku održanom 30. avgusta 2018. godine, usvojio je sledeće:
- Razmatranje budžeta 2018;
Takođe, Odbor Centralne Banke je upoznat sa šestomesečnim izveštajem januar - jun 2018. godine Unutrašnje revizije i mesečnim izveštajem Guvernera/Izvršnog odbora.