Odluke Odbora CBK 31 maj 2012

31/05/2012

Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedese i petoj sednici održanoj 31 maja 2012, doneo sledeće odluke:
 
•    Odbor je usvojio Godišnji izveštaj CBK za 2011
•     Odbor je usvojio Finansijski izveštaj CBK za 2011 i Izveštaj spoljnog revizora
•    Odbor je usvojio Finansijski izveštaj za prvi kvartal 2012