Odluke Odbora CBK 27 jula 2012

31/07/2012Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedeset i sedmom sastanku održanom  27 jula 2012, doneo sledeće odluke :
 
•         Odbor je usvojio Finansijske izveštaje CBK za drugi kvartal  2012
•         Odbor je usvojio Pravilnik o Fondu za naknadu Kosovskog biroa osiguranja 
•         Odbor je usvojio Pravilnik o opštim uslovima polisa osiguranja od autoodgovornosti.  
       
 
•         Odbor je usvojio  Pravilnik o sprovođenju sistema bonus-malus