Odluke Odbora CBK 24 decembra 2010

12/01/2011

Odbor Centralne banke Republike Kosova na trideseto petom sastanku odrzanom 23 decembra   2010 usvojio je sledecu odluku :

 •         Odluka 33/2010: Odbor je odobrio budjet CBK za 2011 godinu.