Odluke Odbora CBK 13 januar 2012

13/01/2012

Odbor Centralne banke Republike Kosova na pedesetoj sednici odrzanoj 13 januara 2012, doneo sledece odluke:

• Odobrio Pravilnik o adekvatnosti kapitala
• Odobrio pravilnik o izlozenosti kreditnog rizika
•Odobrio Pravilnik o minimalnim rezervi banke