Odluke Odbora

09/02/2010


 1.                                                      Republika Kosova
                                                     Centralna Banka Kosova
                                                          Upravni Odbor
                                                             Odluka
                                                Br. 22 ,od  08 februar 2010
  Na osnovu sprovođenja zakona Br.03/ L-074, od 5 juna 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova  “  Upravni odbor CBK-a  na 21 sednici usvojio je sledeċu  :
                                                             Odluku
  1. Odobrio je nastavak mandata privremenog administratora K.O. “Dardania”, od  9  februara  2010  u trajanju od  60 dana.
   
                                                 

                        Ova odluka stupa na snagu od  9 februara   2010


Sekretar                                                                                                  Predsednik
Skender Kllokoqi                                                                                      Gazmend Luboteni