Odluke Izvršnog odbora CBK od 9 marta 2016

09/03/2016

 Sastanak br. 06/2016, 9 mart 2016
Odluke Izvršnog odbora CBK od 9 marta 2016
1. Izvršni odbor je odobrio licencu za Kompaniju agenata u osiguranju “FERSIG” d.o.o.