Odluke Izvršnog odbora CBK od 30 marta 2016

18/04/2016

 Sastanak Br. 07/2016,  30 mart 2016

 
1. Izvršni odbor je odobrio licencu za Brokersku kompaniju  “Net Broking House” L.L.C.
2. Izvršni odbor je odobrio rast aktivnosti razmene valute za IFJB “Capital”.
Izvršni odbor je odobrio licencu za Brokersku kompaniju /za posrednike/ “IFIS Broker Kosova” D.o.o