Odluke Izvršnog odbora CBK od 29 aprila 2015

24/06/2015

Na sastanku br. 09/2015,  29 aprila 2015. Izvršni odbora je odobrio konačnu licencu za Osiguravajuću kompaniju  “Prisig”.
vršni odbor jednoglasno odobrio promenu imena NBFI od “DMTH” na “Moneta” sh.p.k.