Odluke Izvršnog odbora CBK od 23 marta 2015

24/06/2015

Na sastanku br. 07/2015,  23 marta 2015 . Izvršni odbor odobrio promenu  imena Osiguravajuće kompanije od  “Sigma Vienna Insurance Group”-Filijala Kosovo na “Sigma Interalbanian Vienna Insurance Group sh.a.”- Filijala Kosovo.
 2.Izvršni odbor je odobrio registraciju DP Menjačnica  “Franga” kao devizna kancelarija omenu imena NBFI od “DMTH” na “Moneta” sh.p.k.