Odluke Izvršnog odbora CBK od 16 juna 2016

02/08/2016

Sastanak br. 14/2016, 16 jun 2016
1. Izvršni odbor oduzeo licencu posredniku osiguranja “ANSSIA”.
2. Izvršni odbor je odobrio promenu imena Kompanije osiguranja “Croatia Sigurimi” A.D, u “Dukagjini” A.D.