Odluke Izvršnog odbora CBK od 14 aprila 2015

24/06/2015

 Na sastanku br. 08/2015, 14 aprila 2015, Izvršni odbor jednoglasno odobrio promenu imena NBFI od “DMTH” na “Moneta” sh.p.k.