Odluke Izvršnog odbora CBK od 09 februara 2015

24/06/2015

 Na sastanku Br. 03/2015, 09 februara  2015. 1.Izvršni odbor je odobrio konačnu licencu  za OK “Scardian” J.S.C. 2. Izvršni odbor je odobrio preliminarnu licencu za  “Prisig” A.D za osnivanje osiguravajuće kompanije.

oneta” sh.p.k.