Odluke Izvršnog odbora CBK-a 8. oktobar 2018.

08/10/2018

Sastanak br. 19/2018, 8. oktobar 2018.

Izvršni odbor je usvojio registraciju“Naimi” DOO kao ne-bankarska finansijska institucija čija je delatnost menjanje valuta.