Odluke Izvršnog odbora CBK-a 5. april 2019

05/04/2019

Sastanak br. 08/2019, 5. april 2019.

Izvršni odbor je usvojio Priručnik za nadzor zasnovan na riziku za penzijske fondove.

Izvršni odbor je usvojio licenciranje brokerske kompanije “Alberti – Broker osiguranja” kao posrednik u osiguranju.