Odluke Izvršnog odbora CBK-a 31. avgust 2018.

31/08/2018

Sastanak br. 16/2018, 31. avgust 2018.

Izvršni odbor je usvojio opoziv licence osiguravaču “Grawe Kosova”.