Odluke Izvršnog odbora CBK-a 30. april 2018.

28/04/2018

Sastanak br. 08/2018, 30. april 2018.

Izvršni odbor je usvojio transformaciju u nezavistan subjekat Nacionalne komercijalne banke – ogranak na Kosovu, koja će biti poznata kao Nacionalna komercijalna banka Kosovo AD.

Izvršni odbor je usvojio Uputstvo o kreditnom registru.