Odluke Izvršnog odbora CBK-a 28. decembar 2018

28/12/2018

Sastanak br. 24/2018, 28. decembar 2018.

Izvršni odbor je usvojio Strateški plan 2019-2021.

Izvršni odbor je usvojio opoziv licence kompaniji agenata osiguranja “Life Kosova”.

Izvršni odbor je usvojio Listu tarifa i naknada Centralne banke.

Izvršni odbor je usvojio Priručnik sa uputstvima Metodologija za procenu platnih sistema od sistemske važnosti.

Izvršni odbor je usvojio opoziv registracije ne-bankarskoj finansijskoj instituciji “N.Sh. Euro Eki”.