Odluke Izvršnog odbora CBK-a 26. april 2019

26/04/2019

Sastanak br. 10/2019, 26. april 2019.

Izvršni odbor je usvojio opoziv licence osiguravača “Insig” AD ogranak na Kosovu i otvaranje postupka prinudne likvidacije protiv njega.