Odluke Izvršnog odbora CBK, 22 septembar 2014

23/10/2014

Sastanak br. 19/2014, 22 septembar 2014

1. Izvršni odbor je odobrio preliminarnu licencu za “Fundway Insurance” J.S.C kao osiguravajuća kompanija.