Odluke Izvrsnog odbora CBK 17 jul 2012

03/08/2012

Sastanak Br. 17/2012, 17 jul  2012


1.    Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 17 jula 2012 doneo odluku :

•    Za registrovanje Kancelarije za razmenu valuta pod imenom “ Te Bernardi” sa sedištem u Klinu.