Odluke Izvrsnog odbora CBK 12 januar 2012

12/01/20121. Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 12 januara 2012 doneo odluku da opozove licencu Slovensko -Kosovskog Penzijskog Fonda da funkcioniše kao “ Menadžer penzijskih sredstava”, nastavljajući da deluje  samo kao  “Individualni Dopunski penzioni Fond”.