Odluke Izvrsnog odbora 4 februara 2011

04/02/2011

Odluke Izvrsnog odbora 4 februara 2011
• Drugi sastanak Izvrsnog odbora CBK u 2011 godini
Izvrsni odbor Centralne banke Republike Kosova  na  sastanku odrzanom 4 februara 2011 doneo odluku da izdavanje naredbe:
- Kojom se obavezuju sve osiguravajuce kompanije da sprovodu  procedure o nacinu prodaje  TPL polisa preko on-line.