Odluke Izvršnog odbora CBK od 28 januara 2013

26/02/2013

Sastanak  br. 02/2013, 28 januar 2013

Odluke Izvršnog odbora CBK od  28 januara  2013

1. Izvršni odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 28 januara  2013 doneo je odluku da povuče registraciju menjačnice  valute  “Adis”.