Odluke Izvršnog odbora CBK od 27 avgusta 2012

27/08/2012

Sastanak  Br. 21/2012,  27 avgust 2012


1.    Izvršni odbor Centralne banke Republike  Kosova na sastanku održanom 27 avgusta  2012 doneo odluku:

•    Da odobri  zahtev KS “ Sigal Uniqa Group Austria” a.d. grana  na Kosovu  da postane nezavisno društvo  “Sigal Uniqa Group Austria” a.d.na Kosovu.
•    Povlačenje registracije “Fundway Mortgages LLC” kao nebankarska finansijska institucija.