Odluke Izvršnog odbora CBK od 24 jula 2013

24/07/2013

Sastanak Br. 14/2013, 24 jul 2013

Odluke Izvršnog odbora CBK  od 24 jula 2013

1. Izvršni odbor jednoglasno je odobrio registraciju  “E-Leka” u menjačnicu valute.