Odluke Izvršnog odbora CBK od 04 septembra 2012

04/09/2012

 Sastanak Br. 22/2012,  04 septembar 2012


1.    Izvršni odbor Centralne banke  Republike Kosova  na  sastanku  odžanom  04 septembra 2012 doneo odluku:

•    Da odobri zahtev  “DMTH” a.d.k  za povećanje aktivnosti platnih usluga.