Odluke Izvršnog odbora CBK, 20 juna 2013

20/06/2013

Sastanak  Br. 12/2013, 20 juna 2013

Odluke Izvršnog odbora CBK

1. Izvršni odbor  jednoglasno je odobrio registraciju   “Euro Buli” u menjačnicu valute.