Odluke Izvšnog odbora CBK od 18 decembra 2012

18/12/2012

Odluke Izvšnog odbora CBK od  18 decembra 2012
1. Izvršni odbor Centralne banke  Republike  Kosova na sastanku održanom  18 decembra  2012 doneo odluku:
• Procenitelju šteta “IIC Assistance”, sa sedištem u Prištini , bulevar Bill Clinton, Dardanija Bl.1a 21/23, ukida se (suspenduje) na neodrdjeno vreme licenca  No.009  izdata od strane  BPK (sada CBK)   25 jula  2002. Ukidanje  licence ostaje na snazi do donošenja druge odluke CBK.