Odluke i aktivnosti Odbora CBK-a na sastanku od 27. januara 2022. godine

28/01/2022

Odbor Centralne banke Republike Kosovo, na sastanku održanog 27. januara 2022. godine, doneo je sledeće odluke:

  • Odluka o usvajanju Pravilnika o instrumentima elektronskog plaćanja;
  • Odluka o usvajanju Pravilnika  o Pravilniku o prenosu i plaćanjima  o prenosu penzionih sredstava;
  • Odluka o usvajanju Pravilnika o određivanju korisnika penzija;
  • Odluka o imenovanju panela za izbor 1 (jednog) člana (spoljnog stručnjaka) Komisije za reviziju CBK-a;
  • Odluka o imenovanju panela za izbor 1 (jednog) neizvršnog člana Odbora CBK-a;

Odbor Centralne banke je takođe informisan o mesečnom izveštaju guvernera / Izvršnog odbora.