Odluka Odbora CBK na dan -7 Marta 2013

07/03/2013

Odbor Centralne banke Republike Kosova na sastanku održanom 7 Marta 2013, doneo je sledeću odluku  :
 
•         Odluku za objavljivanje konkursa za  poziciju  neizvršnog  člana Odbora CBK i imenovao Panel za izbor  neizvršnog člana Odbora CBK.