Odluka Odbora 31 Mart 2010-April 08 2010

09/04/2010

                                                      Republika Kosova
                                                   Centralna Banka Kosova
                                                        Upravni Odbor
                                                            Odluka
                                              Br. 24 od  31 mart  2010
Na osnovu sprovođenja zakona Br.03/ L-074, od 5 juna 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova “,  Upravni odbor CBK-a  na 24 sednici usvojio je sledeċe :
                                                          
                                                             Odluke
Odluka 8/2010: Upravni odbor odobrio je zahtev likvidatora Kreditne banke Prištine u likvidaciji za    “jednokratnu ” nadoknadu depozita do 5.000,00 euro.                                                                                                                                                                             

 

                        Ove odluke stupaju na snagu od  01 aprila 2010 god.

Sekretar                                                                                                Predsednik
Skender Kllokoqi                                                                                    Gazmend Luboteni
 
                                                    

                                                     Republika Kosova
                                                   Centralna Banka Kosova
                                                        Upravni Odbor
                                                            Odluka
                                              Br. 25 od  08 april  2010
Na osnovu sprovođenja zakona Br.03/ L-074, od 5 juna 2008 “ Za Centralnu Banku Republike Kosova “,  Upravni odbor CBK-a  na 25 sednici usvojio je sledeċe :
                                                           Odluke

Odluka  9/2010: Upravni odbor odobrio je završetak procesa  privremene administracije OK  “Dardania” i  imenovao je g. Faton Bajramin za savetnika ove kompanije za period od 8 aprila 2010 do 31 maja 2010 god.


Ova  odluka stupaj na snagu od  09  aprila 2010 god.

Sekretar                                                                                                Predsednik
Skender Kllokoqi                                                                               Gazmend Luboteni