Odbor MMF –a za Kosovo pozdravio je ekonomske rezultate Kosova i reforme koje su preduzete

07/02/2018

Odbor MMF-a pozdravio je dobre ekonomske perfomanse Kosova i reforme koje su preduzete i pozvao vlasti da ubrzaju strukturne reforme. Ovi komentari proizilaze iz uspješnog zaključka sastanka Odbora MMF-a za Kosovo, na kojem se diskutovalo o izveštaju osoblja MMF-a “Konsultacije sa članom IV sa Kosovom”. Takođe, nakon procene učinka , članovi Odbora su takođe odobrili tranziciju Kosova iz člana XIV na član VIII.
Što se tiče fisklanih politika , Odbor se složio da fiskalne politike ostanu adekvatne i da fiskalna pravila obezbeđuje očuvanje fiskalne održivosti u zemlji. Povezujući se sa finansijskim sektorom , Odbor je primetio veliki napredak koji je postignut u finansijskom sektoru i pozdravio implementaciju preporuka Programa za ocenjivanje finansijske stabilnosti koja je implementirana u 2012 godine. Odbor je pozitivno ocenio razvoj finansijskog sistema na Kosovu, sa posebnim naglaskom na rast kreditiranja, poboljšanje okvira nadzora i regulisanje finansijskog sektora. Ukupna pozitivna procena takođe je naglašena za nedavna poboljšanja u izveštaju Svetske banke “Doing Business”, u kojem je Kosovo napredovalo u mnogim važnim oblastima za poboljšanje poslovnog okruženja , uključujući i pristup finansiranju.
Saopštenje za medije Odbora direktora MMF-a zajedno sa izveštajem osoblja MMF-a “Konsultacije sa članom IV sa Kosovom”, možete naći na sledećoj internet stranici : http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/02/05/Republic-of-Kosovo-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-45612