Odbor Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) omogućava Kosovu pristup sredstava od 100 miliona evra

14/03/2017

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, kojoj su prisustvovali guverner Centralne banke Republike Kosova g.Bedri Hamza , ministar finansija , g. Avdullah Hoti šef Kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda na Kosovu , g. Ruud Vermeulen najavili uspešno usvajanje drugog i trećeg razmatranja programa SBA sa Kosovom od strane odbora MMF-a . Ova odluka usledila je nakon gledanja državne perfomanse Kosova u finansijskom smislu tokom 2016 godine. U svom govoru pred novinarima guverner Centralne banke Republike Kosova, g.Bedri Hamza, je istakao dostignuća u finansijskom sektoru smatrajući pozitivan učinak bankarskog sektora,pozitivni pokazatelji zabeleženi kod depozita kredita. Opet prema guverneru Hamza ,“Kreditni rast u prošloj godini po prvi put promašuje šifru 10 odsto. Ovo je pokazatelj da kreditiranje je jedan od bitnih faktora u ekonomskom rastu u zemlji. Takođe, prema guverneru Hamza , obeležen je rast depozita preko 8.4 odsto , nekvalitetni krediti imaju najniži nivo u poslednjih pet godina u kojoj je na kraju 2016 ukazuje 4.8 odsto.” Rekao je on između ostalog na današnoj konferenciji za novinare guverner Hamza . U međuvremenu, ministar finansija Avdullah Hoti zahvalio na pozitivne ocene odbora MMF i rekao da je uspešna realizacija strukturalnih reformi u upravljanju javnim finansijama i ostvarivanju fiskalnih ciljeva koji podržavaju ekonomsku održivost rezultirala je juče, 13. marta, uspešnom usvajanju drugog i trećeg razmatranja programa od strane izvršnog odbora MMF-a. To je omogućilo pristup Kosovu za direktno finansiranja budžeta na100 miliona Isplata ovih sredstava, zajedno sa 72 miliona već isplaćenih u najranijim fazama programa (ili 172 miliona ukupno), dali su pristup sprovođenju ambiciozne politike za ekonomski razvoj Kosova, bez ugrožavanja stabilnosti u ni jednom trenutku makro fiskalnu stabilnost zemlji.


U međuvremenu Ruud Vermeulen ,šef MMF na Kosovu naveo kriterijume koje je Kosovo ispunilo i uspela da povrati 100 miliona evra koji su namenjeni kao budžetski prihodi . “ Juče odbor Međunarodnog monetarnog fonda , završio drugu i treću reviziju programa koji se ocenjuje kao zadovoljavajući ispunjavanje uslova i odobrili isplatu od oko 100 miliona evra. To jest naknada na oko 172 miliona evra, od ukupno 184 miliona evra. Prema njegovim rečima rast na Kosovu je dobra u poređenju sa drugim zemljama u regionu, ali će morati imati veči rast kako bi smanjili nezaposlenost. Prema njemu ove godine se očekuje 3 do 4 odsto ekonomskog rasta što je nad prosekom zemalja regiona.

Ministar Hoti je takođe istakao korake preduzete kosovske institucije pre drugog i trećeg razmatranja programa 2016 i 2017, program koji je juče rezultirao dodatnim sredstvima od 100 miliona evra, preduzete su sledeće mere: U februaru 2016, Skupština Kosova je imenovala imena za prazna mesta u Odboru Oragana za razmatranje javne nabavke (OTRJN) . U martu 2016, Vlada Kosova je utvrdila pravila za određivanje plata u javnom sektoru u skladu sa ekonomskim rastom zemlje kao deo amandmana na ZUJFO. Vlada Kosova u martu 2016, takođe je stvorila “klauzolu za investicije”, pravilo ovo koje proširuje opcije za povećanje budžeta, ali u isto vreme ograničavajući povećanje budžeta samo finansiranjem putem povoljnih finansiranja i samo za kapitalne investicije sa karakterom ekonomskog razvoja. U martu 2016 Vlada Kosova je takođe usvojila nacrt koji čini E- nabavku za sve centralne vladine agencije. U martu 2016 Vlada Kosova odobrila koncept dokument sa novom detaljnom listom koji će biti finansirani od strane međunarodnih finansijskih institucija. U oktobru 2016 i februara 2017 Vlada Kosova je proširila spisak robe i usluga za zajedničke nabavke /centralizovane. U oktobru 2016, kao deo ugovora centralizovane nabavke se dodeljuje 43 centralnim državnim institucijama i agencijama, goriva, kancelarijskog materijala i avionskih karata. U decembru 2016, na predlog Vlade , Skupština je usvojila budžet za 2017 u skladu sa politikom Vlade i parametrima koji odredi program MMF-a i Skupština je usvojila izmene i dopune Zakona o ratnim veteranima koji obezbeđuju održiv mahanizam finansiranja za boračke koristi. Takođe, ispunjene su i druge programske obaveze, gde vredi napomenuti dopunu Zakona o CBK, koji je usvojen prošle nedelje od strane Skupštine Kosova , u skladu sa predlozima MMF. Ministar Hoti je rekao da institucije Kosova već počele da sprovode ispunjavanja predviđenih kriterijuma Četvrtom razmatranju programa . Vlada Republike Kosova ostaje posvećena da ispuni sve obaveze koje proizilaze iz ovog Sporazuma , s obzirom na veliki značaj koji ima za našu zemlju njegova primena prema tome i očuvanje finansijske stabilnosti.