Odbor Centralne banke Republike Kosovo danas je sa većinom glasova izabrao Prof. Dr. Flamur Mrasori za predsednika Odbora CBK-a

22/03/2018

G.Mrasori je radio u CBK –u više od 11 godina , gde je držao važne funkcije, uključujući položaj sekretara Izvršnog odbora CBK-a i savetnika guvernera . Tokom perioda njegove službe u CBK, bio je uključen u svim važnim procesima za ostvarivanje ciljeva CBK-a. Kao predsedavajući Komisije za evropske integracije CBK-a, g.Mrasori je učestvovao u procesu dijaloga SSP između Kosova i Evropske unije . Takođe, g.Mrasori je bio redovni učesnik delegacije CBK-a na godišnjim sastancima Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke. Sem toga dva puta bio privremeni zamenik guvernera Republike Kosovo u MMF tokom godišnjih sastanaka.
G. Mrasori je profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini . Dana 26 januara 2018 godine izabran je od strane Skupštine Republike Kosova, a dana 5 februara 2018 godine imenovan je od strane Predsednika Republike Kosovo na položaj neizvršni član Odbora Centralne banke Republike Kosova