Odbor CBK-a usvaja Uredbu o međubankarskom platnom sistemu Kosova

04/09/2023

Odbor Centralne banke je 31. avgusta 2023. godine usvojio izmene Uredbe o međubankarskom platnom sistemu Kosova – KIPS, sa ciljem povećanja efikasnosti platnih usluga, kao i odraz namere da se sistem proširi sa druge platne i novčane institucije elektronskim putem, kada se za to stvore uslovi.

Ove izmene su deo postupaka koje je Centralna banka planirala u okviru jednog od svojih osnovnih ciljeva za promociju i održavanje sigurnog, stabilnog i efikasnog platnog sistema, za koje se očekuje da će uticati na unapređenje platnih usluga.

Neka od poboljšanja funkcija i procesa ovog sistema, omogućena ovim izmenama su:

  • Kreditiranje računa za primljene platne transakcije, samo kroz IBAN verifikaciju, u skladu sa pravilima Platnih šema EU-a SEPA za plaćanja male vrednosti, za koje se očekuje da će uticati na smanjenje povraćaja plaćanja i efikasniju njihovu obradu;
  • Efikasnija obrada transakcija zbog oslobađanja prostora operativne baze sistema;
  • Unutardnevno regulisanje kredita i obelodanjivanje nekih neophodnih alata za bolje upravljanje likvidnošću za učesnike ovog sistema;
  • Tačno određivanje trenutka registracije i poravnanja transakcije, od kada se ista smatra neopozivom, kao osnovnog principa platnih sistema; kao i
  •  Pojašnjavanje kriterijuma za članstvo učesnika u KIPS-u, uz mogućnost da se u budućnosti stvore pravni i tehnički uslovi za članstvo novih nebankarskih učesnika, kao što su platne institucije i institucije elektronskog novca.
  • Uredbu možete pronaći na sledećem linku: Uredba-o-Platnom-Sistemu-002.pdf (bqk-kos.org).