Odbor CBK-a je izabrao prof. Bashkim Nurboja za predsednika Odbora CBK-a

06/02/2023


Odbor Centralne banke Republike Kosovo izabrao je Bashkima Nurboju za predsednika Odbora Centralne banke Kosova.

G. Nurboja je univerzitetski profesor u oblasti ekonomije, sa završenom doktoratom na Univerzitetu u Ljubljani – Ekonomski fakultet. U svojoj doktorskoj tezi bavio se bankarskom industrijom. G. Nurboja je magistraturu završio u Engleskoj na Univerzitetu Staffordshire, kao i studije biznisa na Univerzitetu u Prištini.
Baškim Nurboja je objavio različite naučne radove u naučnim časopisima koji se odnose na bankarsku industriju. Takođe je učestvovao na raznim međunarodnim konferencijama sa fokusom na finansije.

G. Nurboja je profesor na Fakultetu biznisa Univerziteta „Haxhi Zeka“  i bio je deo raznih projekata Evropske unije.

G. Nurboja nasledio je dosadašnjeg predsednika Flamura Mrasori, kome se završio mandat.