Objavljivanje statistike za CBK (izveštaj i bilans stanja) septembar 2023

16/10/2023

Prema kalendaru publikacija, CBK je objavio Bilans stanja, Izveštaj CBK-a i Rezervna sredstva: septembar 2023. (https://bqk-kos.org/statistika/vremenske-serije/?lang=sr).

Sredstva CBK-a u septembru 2023. povećana su za 29,5 miliona evra. Vrednost sredstava CBK-a 30. septembra 2023. bila je oko 1,92 milijarde evra. Povećanju sredstava najviše je doprinelo povećanje depozita Fonda penzione štednje za (37,6 miliona) i komercijalnih banaka za (4,1 milion).
Investicije CBK-a u inostranstvu, u vidu depozita i hartija od vrednosti, porasle su za 55,3 miliona evra tokom meseca septembra 2023. Ulaganja u depozite su porasla za 15,3 miliona, a hartije od vrednosti su takođe porasle za 40,4 miliona evra u poređenju sa avgustom 2023. godine.Vrednost ovih ulaganja u depozite i hartije od vrednosti u inostranstvu 30. septembra 2023. iznosila su 1,19 milijardi evra.
Depoziti u CBK-u 30. septembra 2023. godine iznosili su 1,5 milijardi, od čega je 620,3 miliona od Centralne vlade, 560,4 od komercijalnih banaka i 163,5 miliona KAP. Kapital CBK-a je 30. septembra 2023. godine iznosio 90,5 miliona evra .
Rezervna sredstva su na kraju septembra 2023. godine iznosila vrednost 1.374,6 miliona evra, što je za 17,1 milion evra manje nego u prethodnom mesecu. Ovom smanjenju, sa oko 40,6 miliona evra, doprinelo je smanjenje gotovinskih i deviznih depozita. Dok su ulaganja u hartije u inostranstvu porasla za oko 19,3 miliona evra.