Objavljivanje statistike komercijalnih banaka za april 2024. godine

24/05/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistiku komercijalnih banaka za mesec april 2024. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Aktiva komercijalnih banaka na kraju aprila 2024. godine dostigla je vrednost od 7.39 milijardi evra, što predstavlja smanjenje od 1.28% u odnosu na prethodni mesec, uglavnom zbog smanjenja aktive koja se nadovezuje sa finansijskim instrumentima.

Bruto krediti na kraju aprila meseca dostigli su vrednost od 5.14 milijardi evra, što je povećanje od 54.79 miliona evra ili 1.08 odsto u odnosu na prethodni mesec. 

Vrednost novih kredita u aprilu mesecu 2024. godine iznosila je 213.68 miliona evra. 

Prosečna kamatna stopa na kredit u aprilu 2024. godine iznosila je 6.07% (u martu 2024. godine bila je 6.24%). 

Depoziti klijenata u aprilu mesecu 2024. dostigli su vrednost od 6.03 milijarde evra, što je smanjenje od 18.27 miliona evra ili 0.30 odsto u odnosu na prethodni mesec. Od akumulirane vrednosti depozita klijenata, oko 26.82% su oročeni depoziti. Po sektorima dominiraju domaćinstva sa oko 68.00% ukupne vrednosti depozita (oko 4.10 milijardi evra).   

Vrednost novih depozita u aprilu mesecu 2024. godine iznosila je 52.54 miliona evra. 

Prosečna kamatna stopa na depozite u aprilu mesecu 2024. iznosila je 2.55% (u martu 2024. godine bila je 2.71%).  

Marža kamatne stope na kredite i depozite u aprilu mesecu 2024. iznosila je 3.53% (u martu 2024. godine bila je 3.53%).  

Odnos kredita i depozita u aprilu mesecu 2024. godine bio je na nivou od 85.23%. 

Ukupan kapital komercijalnih banaka na kraju aprila 2024. godine dostigao je vrednost od 875.14 miliona evra. U međuvremenu, provizije za kredite su porasle za 1.94 miliona evra ili 1.33% u odnosu na prethodni mesec i dostigle su vrednost od 147.73 miliona evra.