Objavljivanje statistika za CBK (izveštaj i bilans stanja) februar 2024. godine

15/03/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila bilans stanja, izveštaj CBK-a i rezervna sredstva za februar 2024. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Imovina CBK-a na kraju februara 2024. godine je zabeležila vrednost od 1,56 milijardi evra, što predstavlja smanjenje od 22,6 miliona evra u poređenju sa prethodnim mesecom, uglavnom kao rezultat smanjenja bilansa vladinih depozita (32,4 miliona evra), penzijskih fondova (3,0 miliona evra) i nefinansijske javne korporacije (1,4 miliona evra). Sa druge strane, zabeleženo je povećanje depozita komercijalnih banaka (9,5 miliona evra).

Od ukupne imovine, vrednost investicija u depozite i hartije od vrednosti u inostranstvu na dan 29. februara 2024. godine iznosila je 1,08 milijardi evra. U poređenju sa prethodnim mesecom, investicije CBK-a u inostranstvu u vidu depozita i hartija od vrednosti povećane su za 17,4 miliona evra, od čega su investicije u depozite povećane za 56,9 miliona evra, dok su investicije u hartije od vrednosti smanjena za 39,5 miliona evra.

Depoziti u CBK su na dan 29. februara 2024. godine iznosili 1,29 milijardi evra, od čega je 430,5 miliona evra bilo od centralne vlade, 558,0 miliona evra od komercijalnih banaka, 166,8 miliona evra od KAP i 132,5 miliona evra ostalo.

Kapital CBK-a na dan 29. februara 2024. iznosio je 105,3 miliona evra,

Dok, što se tiče imovine međunarodne rezerve na kraju februara 2024. godine zabeležile su 1,18 milijardi evra, što predstavlja smanjenje od 10,94 miliona evra u poređenju sa  prethodnim mesecom. Ovom smanjenju je najviše doprinelo smanjenju investicija u hartije od vrednosti za 32,46 miliona evra, dok su depoziti povećani za 23,63 miliona evra.