Objavljivanje statistika za CBK (izveštaj i bilans stanja) decembar 2023. godine

15/01/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila bilans stanja, izveštaj CBK-a i rezervna sredstva: decembar 2023. godine ( https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Sredstva CBK-a u mesecu decembru 2023. godine su dostigla vrednost od 1,64 milijarde evra, zabeleživši smanjenje za 127,2 miliona evra u poređenju sa prethodnim mesecom, uglavnom kao rezultat smanjenja bilansa vladinih sredstava za (335,2 miliona evra) sa jedne strane i povećanje depozita Penzijskih fondova (126,2 miliona evra), KAP-u (1,1 milion evra), komercijalne banke za (67 miliona evra) i javne nefinansijske korporacije za (3,3 miliona evra).

Od ukupnih sredstava, vrednost investicija u depozite i hartije od vrednosti u inostranstvu na dan 31. decembra 2023. godine iznosila je 1,17 milijardi evra. Tokom meseca decembra 2023. godine u poređenju sa mesecom novembrom 2023. godine, investicije CBK-a u inostranstvu u vidu depozita i hartija od vrednosti su smanjene za 51,7 miliona evra, kao rezultat smanjenja investicija u depozite od 71,1 miliona evra i neto povećanja hartija od vrednosti u vrednosti od 19,4 miliona evra.

Depoziti u CBK- u na dan 30. decembra 2023. godine iznosili su 1,36 milijardi evra, od čega je 364,4 miliona evra bilo od centralne vlade, 590,5 miliona evra od komercijalnih banaka i 166,4 miliona evra od KAP i 241 miliona evra od ostalih.

Kapital CBK-a na dan 30. decembra 2023. godine bio je 99,3 miliona evra,

Dok, što se tiče sredstava međunarodne rezerve na kraju meseca decembra 2023. godine zabeležile su vrednost od 1,13 milijardi evra, što je za 255 miliona evra manje nego u prethodnom mesecu. Ovom smanjenju doprinelo je smanjenje depozita sa inostranstvom za 211 miliona evra i investicije u hartije od vrednosti za 44 miliona evra.