Objavljivanje statistika za CBK (izveštaj i bilans stanja) april 2024. godine

23/05/2024

Prema kalendaru objavljivanja, CBK je objavila bilans stanja, izveštaj CBK-a i rezervne imovine za april 2024. godine. Vremenske Serije | Banka Qendrore e Republikës së Kosovës (bqk-kos.org).

Imovina CBK-a - na kraju meseca aprila 2024. godine dostigla je vrednost od 1,64 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 105,84 miliona evra u odnosu na prethodni mesec, uglavnom kao rezultat povećanja oročenih depozita Vlade Republike Kosovo, penzijskih fondova, ne-finansijskih javnih korporacija, Fond za osiguranje depozita i depoziti Kosovske agencije za privatizaciju. Dok, smanjeni su prenosivi depoziti Vlade Republike Kosovo kao i depoziti komercijalnih banaka.

Od ukupne imovine, vrednost investicija u depozite i hartije od vrednosti u inostranstvu do 30. aprila 2024. godine iznosila je 1,58 milijardi evra u odnosu na prethodni mesec, što predstavlja povećanje od 108,93 miliona evra. Od toga su investicije u depozite porasle za 114,69 miliona evra, dok su investicije u hartije od vrednosti smanjene za 5,76 miliona evra.

Depoziti u CBK – do 30. aprila 2024. godine iznosili su 1,36 milijardi evra, od čega je 523,33 miliona evra od Vlade Republike Kosovo, 508,91 miliona evra od komercijalnih banaka, 169,75 miliona evra od Kosovske agencije za privatizaciju i 161,17 miliona evra ostalo.

Kapital CBK-a – do 30. aprila 2024. godine iznosio je 109,95 miliona evra.

Imovina međunarodne rezerve – na kraju aprila 2024. godine je zabeležila 1,24 milijarde evra, što predstavlja povećanje od 81,68 miliona evra u odnosu na prethodni mesec. Ovom povećanju najviše je doprinelo povećanje depozita za 96,79 miliona evra, dok su investicije u hartije od vrednosti smanjene za 15,90 miliona evra.