Objavljene su statistike komercijalnih banaka za januar 2024 godine

26/02/2024

Shodno kalendaru objavljivanja, CBK je objavila statistike komercijalnih banaka za mesec januar 2024. godine (https://bqk-kos.org/statistikat/serite-kohore/).

Aktiva komercijalnih banaka u januaru 2024. godine dostigla je vrednost od 7.36 milijardi evra na kraju januara meseca 2024. godine, što predstavlja smanjenje od 185.3 miliona evra ili 2.5%  u odnosu na prethodni mesec.

Ulaganja komercijalnih banaka u inostranstvu (u obliku depozita, hartija od vrednosti i drugih plasmana) dostigli su vrednost od 1.19 milijardi evra na kraju januara meseca 2024. godine, što predstavlja smanjenje od 73.1 milion evra, ili 5.8% u odnosu na prethodni mesec.

Bruto krediti u januaru mesecu 2024. godine dostigli su vrednost od 4.9 milijardi evra na kraju januara meseca 2024. godine, što je smanjenje od 19.9 miliona evra, ili 0.41% u odnosu na prethodni mesec.

Vrednost novih kredita u januaru mesecu 2024. godine iznosila je 137.9 miliona evra.

Depoziti klijenata u januaru mesecu 2024. godine dostigli su vrednost od 6.0 milijardi evra, što je smanjenje od 128.1 milion evra ili 2.1% u odnosu na prethodni mesec. Od akumulirane vrednosti depozita klijenata, oko 25.9% su oročeni depoziti. Prema sektorima dominiraju domaćinstva sa oko 66.7% ukupne vrednosti depozita (oko 4.02 milijarde evra).

Vrednost novih depozita u januaru mesecu 2024. godine iznosila je 90.4 miliona evra.

Odnos krediti-depoziti u januaru mesecu 2024. godine bio je na nivou od 81.6%.

Ukupan kapital komercijalnih banaka na kraju januara meseca 2024. godine dostigao je vrednost od 879.6 miliona evra. U međuvremenu, provizije za kredite su smanjene za 0.51 milion evra ili 0.3% u odnosu na prethodni mesec i dostigle su vrednost od 148.54 miliona evra.

Prosečna kamatna stopa na depozite u januaru mesecu 2024. godine iznosila je 2.74% (u decembru 2023. godine bila je 3.14%).

Prosečna kamatna stopa na kredit u januaru mesecu 2024. godine iznosila je 6.38% (u decembru 2023. bila je 6.35%).

Marža kamatne stope na kredite i depozite u januaru 2024. godine iznosila je 3.6% (u decembru 2023. godine 3.2%).